TC’nin „Dış Politikası“

Ünlü tabirle zikrim neyse fikrim de odur. Ne düşüncemi, ne menfaatimi ne de inancımı gizlerim. Sözün tam manasıyla göründüğü gibi olan bir insanım.

Bu satırları övünmek için yazmadım, aksine bu özelliğim övünç kaynağım değil, rakiplerim karşısında beni zırhsız bırakan zayıflığımdır.

Okumaya devam et

TC Elitlerinin Kürt Kartı

Komşu veya güçlü devletlerin Orta Doğu siyasetlerini anlatırken sıklıkla bu tabire baş vururulur
İlkin belirtelim ki böyle iğrenç bir tabire tenezzül etmek, bir topluma saygısızlıktan öte insan haklarına bir saldırdır.
Çünkü bir soruna nereden ve nasıl baktığınız, sorun karşısında durduğunuz sathı (safı) da belirler!

Okumaya devam et

Kürt Siyasetinde Türkçe Düşünmek

Akcam_900x450

Farkında olsun olmasın Kürt elitlerin çoğu düşüncelerine oto sansür uygulamaktadırlar.
Taner akçam’la yapılan, Eylem YILMAZ imzalı, 18Nisan 2021 tarihli yazılı söyleşiyi okuyunca bunun ayırtına vardım.

Önce değerli Taner Akçam’ın düşüncelerini bize ulaştıran Yılmaz’a sonra da görüşlerini bizimle paylaşma centilmenliğini gösteren sayın Akçam’a teşekkür ederim

Okumaya devam et

Kürtler TC Siyasetine Dahil Olmalı Mı?

kurtler_900x450

Normal bir devlette* sömürge partilerinin siyasete dahil olmaları mümkündür.
Çünkü o ülkelerde iki temel olgu bulunur, ilki siyaset üstü bir hukuk! Yani hukuk iktidardan bağımsızdır ve siyasileşmemiştir.
İkincisi, sömürgeler eyalet sistemi benzeri yerinde yönetim olanaklarına sahiptir.
*(Klasik sömürgeci devletler, sömürgeler merkezin sınırları dışında bulunduğundan, kendilerini temsil eden yerinde ve yöresel bir yönetim kurarlardı.)

Okumaya devam et

Sol İçi Sınıf Mücadelesi

marx_and_engels


“Şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf savaşımları tarihidir. Özgür insan ile köle, patrisyen ile pleb, bey ile serf, lonca ustası ile kalfa, tek sözcükle, ezen ile ezilen birbirleriyle sürekli karşı-karşıya gelmişler, kesintisiz, kimi zaman üstü örtülü, kimi zaman açık bir savaş, her keresinde ya toplumun tümüyle devrimci bir yeniden kuruluşuyla ya da çatışan sınıfların birlikte mahvolmalarıyla sonuçlanan bir savaş sürdürmüşlerdir.”
Marks-Engels Komünist Manifesto.

Okumaya devam et