Yetmez Ama Evet Hezimeti

Featured

Ruyada-Oy-Kullandigini-Gormek
TC okumuşlarının zaaf ve tutumlarını tartışmak biz Kurdlerin derdine çare değil.

Ama okuryazar Kurder, sisteme bağlılıklarını bir şekilde bu insanları okuyarak diri tutuklarından ve biz eli kalem tutan Kurdlerden daha çok değere saydıklarından ele almak durumunda kalıyoruz. Son dönemlerde TC liberallerinin ağır topları birbirleriyle çelişen açıklamalarda bulundular. Aradaki tezat, yani aynı konuda ters açıklamalar uğradıkları hezimeti ele veriyor. Şu çok şikâyet edilen bu günkü iktidar bir bakıma kendilerinin eseri çünkü… Okumaya devam et

Reklamlar

PKK Ne yapar?

6D342F92-DE65-4D3E-940E-1D0A8F0DCE30

Yazının başlığını „PKK Bunu  Hep Yapar“ koyacaktım, biraz düşününce bunun sadece PKK yönetimine has olmadığını anımsadım.
Referandumda gördük, diğer Kürt‘e karşı düşmanla işbirliği mi de
rsiniz, Kürtler bunu hep yapar! Onlarca defa pratiğini gördük!


Referandumdan öncesi de var. Mesela Said Kızıltoprak neden katledildi, incelerseniz  temel sebebin aynı olduğunu görürsünüz. Ve ne acı ki, tarihsel ve ulusal bir lider olan Mustafa Barzani’de bile bu hatalı duruşun izlerine rastlarsınız. Yanlış anlaşılmasın, Barzaniler karşıtlığı yapmak için değil, bizi talihsiz bırakan bir yaramıza parmak basmak için söz ediyorum. Okumaya devam et

TC Aydınları Cemal-Altan

timthumb

Ahmet Altan güçü bir kalem, usta bir edebiyatçıdır. Hasan Cemal iyi bir gazetecidir.

Bu ikili ve benzerleri PKK/HDP tarafından Kürterin sırtına yüklenmek istenen ‘TC devletinin demokratikleşmesi ödevini’ hakkı ile yerine getiren ve kendini ‘Türk’ etniği dahilinde konumlandıran okumuş insanlardır. Toplumun menfaatleri ve refahı için hiçbir fedakarlıktan çekinmemektedirler. Bu amaçla antidemokratik güç merkezlerine karşı yiğitçe(!) mücadele ettikleri görülüyor.
Okumaya devam et

YÜZ MERKEZİ FİKİR

19895

Öncü bir partinin, darbe dönemlerinde kendini fes ederek taraftarlarına ‚Herkes Merkez, eli ekmek tutan adamlar olun‘ dediği yerde, sıradanların devrimcilerden canavar görmüş gibi kaçmasından doğal ne olabilir?

Darbe döneminde verilen selamı bile dostluk kurmaya, bizimle konuşmaya cesarete çevirmeye çalışıyorduk. Tabir caizse adam azlığından tek faal görünen Aydınlık çevresine kalmıştık. Okumaya devam et

ORTADOĞU Ve KÜRTLER

kurtler

BASNEWS, New York Times yazarı Aliza Marcus’un makalesi için “Kürtler kullandıktan sonra çöpe atılacak müttefikler değildir” başlığını kullanmıştı.
İğrenç olmakla birlikte yapılmak istenen ve uygulamada düşülen durum tam da budur. Kurd’e elini uzatan, ne var ki bu mantıkla el uzatıyor. İşin garip tarafı öncü durumundaki siyaset adamları da bu iğrenç duruma imkan veren politikalar izlemektedirler.
Ulus olmanın bir engeli olan YNK/KDP/GORAN/PKK didişmesinden söz bile etmiyorum! Okumaya devam et

BİR OKUR ve YANITIM

image00127
Sayın BARZAN,

Asya Tipi Üretim Tarzı sandığınız gibi basit kuru tarım değildir. Bu tabirle Feodal dönemdeki üretim biçimlerinden özellikle Hindistan-İran-Osmanlıya özgü olan MÜLKİYET biçimi anlatılır. Aradaki ayırımı şöyle anlatabiliriz: Normal Feodalitede, bizde AĞA sözüyle anlatılmak istenen ‘BÜYÜK TARIM ALANLARINA‘ (arazilerine) sahip bir sınıf oluşmuştur. Bu sınıf, ellerindeki arazi ve dolayısıyla zenginlikten kaynaklanan güçle MERKEZİ OTORİTEYE ortak durumda idiler. BU nedenle BAĞIMSIZ krallar gibi davranırlardı. Hayvanların, arazilerin ve köylülerin sahibi durumunda idiler.
Köylüler
inden teşkil özel silahlı adamları vardı. Sistem ömrünün sonuna gelince bu ağalardan bazıları ellerindeki fazla ürünü yol ağızlarında kurdukları tezgahlarda satmaya başladılar. Satışlar hem depolarda çürümeyi engelledi hem de ihtiyacı olan insanlara ulaştığı için rağbet gördü. Bu rağbet pazar için mal üretmeyi gerektirdi, böylece hem sanayi hem de bizim BURJUVA dediğimiz yeni sınıfın DOĞUŞUNA yol açtı. Bu yeni sınıf, ticaretle uğraştığı için ORTAK bir dil kullanmayı, üretim için de kendi yer altı ve yerüstü kaynaklarına (ÜLKEYE) sahip olmayı ve satmak için de pazara (ortak EKONOMİ) hakimiyeti zorunlu kıldığından bu birliği yarattığı için MİLLET’in babası BURJUVAZİ’dir!

Okumaya devam et

AV ve AVCI

av olan avcı

TC Solu hakim sınıflarla arasına net bir hat çekememiş ve ciddi bir mücadele metodu tutturamamıştır.
Aynı aileden, aynı sınıfsal kökenden gelen kardeşlerden biri karşı devrimci diye hedef alınırken, yandaş devrimci görülebiliyordu. Bu tutumla sınıfsal karakter yandaşlığa kurban ediliyordu. Düzen sahiplerine karşı yürütülen mücadele ise hiçbir zaman, kendilerini eleştirenlere karşı yürütülen şiddete vardırılmamıştı.

Trajedi ise, ‘sınıf mücadelesi’ diye geri düşünceli işçilere ‘karşı devrimci’ sayarak acımasızca yönelmekti.
Solun bu zaaflarını gören düzen sahipleri içlerine ajanlar sokarak bu çatışmaları sürekli hale getirmeye ve solu birbirini kırmaya yönlendirdi.

Kargaşa sürerken 80 darbesi çıka geldi. Okumaya devam et

‘Türkler’-Kurdler Benzerlikler Ayrılıklar

234807Image1
Geçenlerde T24 gazetesi yazarlarından Metin Münir turkiyede-neden-saray-yok  başlıklı bir yazı yazdı. O makalenin de okunmasında yarar vardır çünkü bu notların yazılmasında itenek olmuştur.

Yıllar önce TC devletinde yetişmiş ender bilim adamlardan birinin bir makalesini okumuştum. İdris Küçükömer. O dönemde liseli kültürüyle alıntı yapmak veya makalenin hangi eserinden alıntı olduğunu kayıt altına almak aklıma gelmemişti. Aklımdan çıkmayan çok değerli tespitleri vardı.
Osmanlı devletini tahlil edip, adına ATÜT (Asya Tipi Üretim Tarzı) dediği ekonomik yapılanmadan söz ediyordu. Gerçekliğine öyle kapılmışım ki o tezlerin doğruluğuna hala inanıyorum.
Aşağıdaki değerlendirmeler esas olarak o düşünceler üzerine bina edilmiştir.  

Okumaya devam et

AYDIN TİPLERİ

As_corazones

Somut  gerçeği dile getirmekten çekinmeyen cefakar ve kültürlü insanlara aydın denir!.

İnsanlık yerine kendi ırkının, siyasal örgününün, dinsel veya kültürel grubun menfaatlerini gözeten ve o menfaatleri koruma duygusuyla hareket edip gerçeği dile getirmekten imtina eden kültürlü insanlar ise görev icra eden memurdurlar.

Aydın maskesiz ve korumasızdır, lafı yuvarlamaz, net konuşur veya yazar!.
Görevli, egemen güçlerin (Siyasi sistem, etkin örgüt- ideoloji veya dini kurumun…) koruması altındadır. Egemen kurum, bunları kendi yayın organlarına ‘uzman’ kimliğiyle konuk ederek ünlendirir. Gazete, dergi  ve TV programlarının vazgeçilmez tipleridir. Toplum onları ‘her şeyi en iyi bilen bilim adamı’ kimliğiyle tanır. Oysa topluma, ekonomi ve savaş kurbanları haline getirecek zehri bunlar içirir.

Okumaya devam et

Kötülük Öğretilir

42759804_303

İlim olguları incelemektir.
Olgu, varlığı fiziki olarak gözlemlenebilen maddi varlıklar ve olaylardır.

Mesela ağaçtan düşen yaprakları, meyveleri gözümüzle görebiliriz. Yaprak ve meyvelerin uçmayıp eninde sonunda yere düştüklerini gözlemleriz. Bunları yere doğru çeken gizli gücün ne olduğunu araştıran bir adam ‘yer çekimi’ denen bir olgunun varlığına ulaştı.

Raşel Dink, kimsenin annesinden katil doğmadığını, birilerinin o bebeklerden ‘Katiller’ yetiştirdiğini gözlemledi. Okumaya devam et